LICENCJE

LICENCJE NA PUBLICZNE ODTWARZANIE

Na Państwa życzenie umożliwiamy organizację specjalnych pokazów filmowych w Polsce i za granicą.

Pokazy mogą odbyć się w parafiach, ośrodkach kultury, szkołach czy wybranym kinie.

Wypożyczamy legalne kopie filmów do zorganizowania pokazów publicznych, a także sprzedajemy filmy wraz z niewyłączną licencją na ich wyświetlanie w określonym terminie.

Zapraszamy do kontaktu organizacje, które chciałyby zorganizować legalny pokaz filmu:

  • szkoły,  instytucje kultury, ośrodki polonijne:

e-mail: dystrybucja@kondrat-media.p

kom.: +48 607 090 182

  • parafie, wspólnoty:

e-mail: ula@kondrat-media.pl

kom.: +48 502 304 357

 

Ceny licencji na pokazy są ustalane indywidualnie, natomiast wahają się od 300 PLN w Polsce do 1000 EUR za granicą.

 

Dostępne filmy: